fbpx

Regati info

“Põhjaranniku Regatt 2019” võistlusteade.

Toimumise aeg: 7-9 juuni 2019.a.

Korraldav kogu: Liimala Purjetajate Selts, Kalevi Jahtklubi, Hara Seilamise Selts

VÕISTLUSTEADE

1. REEGLID
1. Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2017-2020 (PVR), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste
alusel.
1.2 Kehtivad ka järgmised reeglid:
– IMS Rules;
– ESTLYS reeglid;
– FOLKBOOT klassireeglid;
– World Sailing Avamere Erimäärused, kategooria 4;
1.3 Kell 23.00 – 04.00 on PVR 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke
vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidele paatidele kohustuslik.
1.4 Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab PVR reeglit
51, PVR reeglit 52 ei kohaldata.

2. REKLAAM
2.1 World Sailing Reklaami Koodeks kehtib.
2.2 Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami.
2.3 Isiklikku reklaami kandvad paadid peavad omama vastutava isiku rahvusorgani poolt nõutavat
reklaamiluba.

3. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS
3.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad paadid, mis omavad kehtivat ESTLYS või FOLKBOOT klassi
mõõdukirja. Matkaklassi eskaadrisõidul osalevad jahid peavad vastama avamere purjetamise A,B,C
kategooriale.
3.2 Võistlevad paadid peavad vastama World Sailing Avamere Erimääruste kategooria 4 nõuetele ja
olema projekteeritud vähemalt ISO C kategooria nõuetele.
3.3 Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välismaiste
paatide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.
3.4 Osavõtvad paadid jagatakse gruppidesse järgmiselt:
I grupp ESTLYS > 1,08
II grupp ESTLYS ≤ 1,08
III grupp FOLKBOOT
IV grupp MATKAKLASS- ESKAADRISÕIT
V grupp, soolo race “IRON BUTT” distants vähemalt 140 nm.

4. REGISTREERIMINE, OSALEJAD JA OSAVÕTUTASU
4.1 Võistluskõlbulik või matkaklassis osalev paat on kohustatud registreerima end Põjaranniku
Regati Facebooki lehel või kirjalikult tonu@karla.ee kuni 01.06.2019.a, või enne võistluste
algust Regatibüroos ja tasuma osavõtutasu 50 eurot ühe jahi kohta. Osavõtutasu saab tasuda
eelregitreerimisel a/a EE962200221064789667 Swedbank, MTÜ Liimala Purjetajate Selts.
(ülekande selgitusse „Jahi nimi”, regati osavõtutasu 2019“)
4.1.1 Võistelda soovival jahil peab olema: – ESTLYS või FOLKBOOT klassi mõõdukiri (kui mõõdukiri on
avaldatud EJL kodulehel, pole paberkandjal esitamine regatibüroos kohustuslik).
MATKAKLASSI ESKAADRISÕIDUL osaleval jahil ei pea mõõdukirja olema.
4.2.1 Osavõtutasu on võimalik tasuda võistlusel kohapeal sularahas.

5. PURJETAMISJUHISED

Purjetamisjuhised on saadaval regatibüroos.

6. VÕISTLUSRADA/DISTANTS/Ajakava:

 

Tallinn- Hara 07.06.2018.a. 

9.00 regatile registreerimine;

9.30  kaptenite koosolek;

11.30 esimene start Tallinna lahel; (I, II,III, IV grupp)

Distants ca’30 nm.

V grupp(“IRON BUTT” soolo race start, distants ca’140nm)

Kaldaprogramm: Etapi autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerumist  sadamasse, orienteeruvalt kell 20.00. Vaba aeg- meeskondade võistulaulmine, jõu-ja ilunumbrid.

23.00 sõlmitakse kohaliku elanikkonnaga rahu.

Hara ring   08.06.2019 a.  

10.30 Kaptenite koosolek

12.30  Start esimesele grupile

Distants ca’20nm

Kaldaprogramm: Etapi autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerumist  sadamasse, orienteeruvalt kell 18.00.

23.00 sõlmitakse kohaliku elanikkonnaga rahu.

 

Hara – Eisma  09.06.2019 

9.30 kaptenite koosolek;

11.30 Start esimesele grupile  Hara lahel;

Distants ca’ 30 nm.

Kaldaprogramm: Autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerumist  sadamasse, orienteeruvalt kell 19.00.

23.00 sõlmitakse kohaliku elanikkonnaga rahu.

7. AUTASUSTAMINE

7.1 Autasuatatakse  iga grupi kolme esimest jahti.

8. PUNKTIARVESTUS

8.1 ESTLYS gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.

8.2 FOLKBOOTIDEL klassisõit.

8.3 Navigatsioonimärkide vahelise raja korral suletakse finiš 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast, Hiljem finišeerinud jaht märgitakse DNF.

Põhjaranniku Regatt kuulub EJL Karikavõistluste sarja.

9. PROTESTIKOMITEE

Protestikomitee moodustatakse vastavalt PVR reeglile 91(a).

10. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

10.1 Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit 4, Otsus võistelda.

10.2 Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.

10.3 Registreerides võistlustele nõustub iga paadi omanik või tema esindaja nende tingimustega.

11. Kindlustus:

Iga osavõttev alus  peab omama kehtivat vastutuskindlustust. Registreerimisel esitada kehtiva kindlustuspoliisi koopia, mis jääb sekretariaati.

Lisaks:

Ajavahemikus 06 -10 juuni 2019.a. on  Põhjaranniku Regatile registreeritud alused  sadamamaksudest  (KJK, Hara, Eisma)  vabastatud

Korraldajal on õigus muuta ajakava ning distantsi ja smugeldada osalevate jahtide pardale külalisi – ajakirjanikke või sponsoreid.

 

 

 TÄIENDAV INFORMATSIOON

Peavõistlusjuht: Kalju Kirss, Tel: 56 493 499, e-mail: kalju.kirss@mail.ee

Liimala Purjetajate Selts  MTÜ,

Tõnu Lokotar,  +372 56249781 tonu@karla.ee

“IRON BUTT” race info: Indrek Orav +372 5251 680

 

Muudatus nr. 1

PÕHJARANNIKU REGATT   7.06-9.06.2019

VÕISTLUSTEATE MUUDATUS NR 1

16.05. 2019.a.

Muudetud Punkti 11:

  1. Kindlustus:

Vastutuskindlustuse omamine regatist osavõtvatel paatidel soovituslik.

Korraldav kogu: Liimala Purjetajate Sekts, Kalevi Jahtklubi, Hara Seilamise Selts

Mis on Põhjaranniku Regatt?

See on suur ühine purjetamine ja puhkamine ja mere nautimine!

Regatt sai alguse põhjaranniku kallastel elevate ja tegutsevate harrastajate ühisest huvist.

Huvist tutvustada inimestele ainulaadset Eestimaa loodust, mida vähesed merepoolt imetleda on saanud.

Näidata meieimekaunist pankrannikut, mis maaliliselt ja väärikalt Maarjamaa

põhjarannikut kaunistab.

Miks me seda teeme?

Meie suur eesmärk on näidata Eesti, kui mereriigi arenevaid sadamaid ja tuua inimesi merele lähemale- nii maa kui mere poolt. Me tahame propageerida avamerepurjetamist põhjaranniku piirkonnas ja  tuua külastajaid Eesti põhjaranniku väiksematesse piirkondadesse.

Näidata sealset ilu ning arendada kohalikku turismi läbi võistlus- ja matkapurjetamise.