Põhjaranniku regatt 2024

Märkus „[NP]” nende purjetamisjuhiste (SI) reeglis tähendab, et paat ei tohi protestida teist paati selle reegli rikkumise eest. See muudab RRS 60.1(a).

1. Reeglid

  1. Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2021-2024 (RRS), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.

2.  Teated võistlejatele

2.1. Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadete tahvlile https://pohjarannikuregatt.ee/regatt-2024/nb/

3. Kaldal antavad signaalid

3.1. Kaldal antavad signaalid heisatakse sadama kontori juures olevasse lipumasti.

3.2. Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik eelolevad sõidud on edasi lükatud. Ärge lahkuge sadamast enne AP langetamist. Signaallipu AP tähendus “1 minut” on asendatud tähendusega “mitte vähem kui 30 minutit”.

4. Võistluste ajakava

4.1

Kuupäev koht,AegTegevus
12.06.2024 Vaba saabumine Naissaare sadamasse.
 

18:00-20:00

20:00-20:20

Regatile registreerimine, dokumentide kontroll.

Stardiprotseduuri meeldetuletus.

13.06.202407.30 -7:55Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
 Naissaar8:00Kaptenite koosolek
 8:55I grupi hoiatussignaal
14.06.202409:00Kaptenite koosolek
 Viinistu09:55I grupi hoiatussignaal
15.06.202409:00Kaptenite koosolek
 Prangli09:55I grupi hoiatussignaal

4.2. Autasustamine toimub hiljemalt 1h peale viimase jahi finišeerimist .

5.  Klassilipud

5.1. Klass ja lipud

5.1.1 I grupp  16,50 >= CDL >8,47 – numbrilipp nr 1

5.1.2 II grupp  8,47>=CDL  – numbrilipp nr 2

5.1.3 Matkaklass – numbrilipp nr 4

6.  Võistlusala

6.1.Võistlusala on Soome lahe lõunarannik.

6.2. Laevateel peavad võistlevad jahid andma teed reisi- ja kaubalaevadele.

7. Võistlusrajad

7.1 Rada teatatakse kaptenite koosolekul

8. Start

8.1. Stardiliin on stardilaeval asuva oranži lipu ja stardilaevast vasakule jääva poi vahel.

8.2 Vajadusel lisatakse vastutuule märk koos või ilma offset märgiga, millest teavitatakse hommikusel kaptenite koosolekul.

8.3 Gruppide stardid antakse järjest.

8.4  Start on avatud 15 minutit, hiljem startinud paat märgitakse mittestartinuks (DNS). See muudab RRS reegleid A4 ja A5.

8.5 Üksik tagasikutse korral üritab võistluskomitee VHF 8 kanalil teatada stardi ajal üle stardiliini olnud (OCS) paatide purjenumbrid, vöörinumbrid või nimed. Raadioteate viivitus, teadete järjekord või ebaõnnestumine ei ole aluseks heastamise küsimisele. See muudab RRS 60.1(b).

8.6. Paadid, kelle stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma stardialast eemale.

9. Finiš

9.1. Mis võib olla oranži lipuga poi  ja oranž poi vahel või oranži lipuga poi ja võistluskomitee paadil oleva oranži lipu vahel või kaptenite koosolekul teatatud märkide vahel.  Oranž lipuga poi on kaldast kaugem. Finiši koordinaadid on kirjas võistlusraja kirjelduses https://pohjarannikuregatt.ee/regatt-2024/nb/

10. Karistused

10.1.RRS 44.1 on muudetud selliselt, et kahe-pöörde karistus on asendatud ühe-pöörde karistusega.

11. Kontrollaeg

11.1. Finiš suletakse 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast. Hiljem finišeerinud jaht märgitakse DNF.

12. Protestid

12.1. RRS reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima Võistluskomiteed oma kavatsusest protestida teise paadi vastu vahetult peale seda, kui ta finišeerib või katkestab võistlussõidu. See muudab RRS reeglit 61.1(a).

12.2. Protesti kontrollaeg on 30 minutit alates päeva viimase jahi finišeerimisest.

13. Punktiarvestus

13.1. Gruppides I ja II kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.

13.2. Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatakse kombineeritud  “Bracket” ehk ajasõidu meetodil ja aeg-ajale meetodil arvutaud vähempunktiarvestusega. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks, millele lisatakse parandatud aja arvutamise aeg-ajale meetodil saadud kohapunktid matkagrupi arvestuses saavutatud kohale.

14. Ohutuseeskirjad

14.1. Võistlejate tähelepanu pööratakse RRS põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad hindama oma võimekust, paadi seisukorda ja olema kindlad, et nad suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita, mis võib tuleneda vee- ja ilmastikuoludest, sh tuule tugevusest.

14.2. Paat, kes katkestab võistlussõidu, peab sellest esimesel võimalusel informeerima Võistluskomiteed.

15. Varustus.

15.1. Purjede kogus jahil võistlussõidu ajal ei ole määratletud.

15.2. Võistluskomiteel on õigus protesti alusel kontrollida jahi standardvarustust.

16. [NP] Raadioside

16.1. Võistlevatel paatidel peavad VHF raadiosaatjad olema sisselülitatud kanalil nr 8 kogu

võistlussõidu ajal.

17. Asukoha jälgimine

17.1. Igas võistlevas jahis peab olema üks nutiseade varustatud  Sail Insight powered by SAP tarkvaraga tarkvaraga, GPS ja andmeside peavad olema sisse lülitatud vähemalt 15 minutit enne hoiatussignaali ja kuni finišeerimiseni.

Tarkvara Android seadmele alla laetav siit

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sailyachtresearch.sailinsight&hl=et&gl=US

Tarkvara Apple seadmetele alla laetav siit

https://apps.apple.com/us/app/sail-insight-powered-by-sap/id1495355086

17.2. võistlussõitude otseülekanded/järelvaatamised on ligipääsetavad SAP Sailing Analytics veebikeskkonnas

Scroll to Top