Põhjaranniku Regati purjetajate meelespea!

Põhjaranniku Regati purjetajate meelespea!

Regatil osalejatel palume juhinduda alljärgnevast:

 

 • Pardale ei ole lubatud võtta reisijaid (vaid regatil osalev meeskond);
 • Regati läbiviimisel tuleb järgida kõiki Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid (2+2, desinfitseerimine jne);
 • Regati ajal tuleb järgida kõiki MSOS ja COLREG reegleid;
 • Merel hätta sattudes tuleb sellest esimesel võimalusel teavitada merevalvekeskust.
 • Merevalvekeskus (JRCC Tallinn) +372 619 1224, jrcc@politsei.ee
 • Raadiosagedused: VHF-DSC 70 CH VHF 16 CH VHF 69 CH MF-DSC 2187,5 kHz 2182 kHz
 • Raadiokutsungid Merevalvekeskuse kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Tallinn RESCUE)
 • Märgates õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu: Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313.

Piiriveekogule sisenedes ja seal viibides palume järgida piirirežiimist tulenevaid nõudeid:

 • ujuvvahendiga väljumisest piiriveekogule ja tagasitulekust piiriveekogult tuleb igakordselt teavitada Narva kordonit tel. 356 2948. Regatil osalevate jahtide Narva jõele sisenemise lihtsustamiseks palume edastada võistlejate ja aluste nimekiri;
 • ujumine Narva jões on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. Juhime tähelepanu, et Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil ujumiseks lubatud kohti ei ole;
 • Narva jõel asuvatele saartele minek ja seal viibimine on politsei loata keelatud;
 • Narva jõel palume hoida piirijoonest vähemalt 20 m kaugusele;
 • Narva jõel on ajavahemikul pool tundi pärast päikese loojumist kuni pool tundi enne päikese tõusu viibimine keelatud.
 • piiriveekogudel on keelatud läbi viia tegevusi, mis võivad häirida piirirahu või vajavad eraldi kooskõlastamist näiteks mehitamata lennuvahendite lennutamine, helivõimendi kasutamine vms.
Scroll to Top