Purjetamisjuhised

 

1. REEGLID

1. Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2021-2024 (RRS), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.

1.2 Kehtivad ka järgmised reeglid:

– IMS Rules;
– ESTLYS ja ORC reeglid;
– X99 OD  klassireeglid;
– World Sailing Avamere Erimäärused, kategooria 4;

1.3 Kell 23.00 – 04.00 on RRS 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidel paatidel kohustuslik.

1.4 Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab RRS reeglit 51, RRS reeglit 52 ei kohaldata.

2.  Teated võistlejatele

2.1. Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile www.pohjarannikuregatt.ee/NB

3. Kaldal antavad signaalid

3.1. Kaldal antavad signaalid heisatakse sadama kontori juures olevasse lipumasti.

3.2. Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik eelolevad sõidud on edasi lükatud. Oodake järgmist informatsiooni.

4. Võistluste ajakava

4.1.

Kuupäev koht, Aeg Tegevus
09.06.2021 Vaba saabumine Koljunuki sadamasse.
18:00-20:00 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
10.06.2021 07.30 -7:55 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
 Koljunuki 8:00 Kaptenite koosolek
8:55 I grupi hoiatussignaal
11.06.2021 08:00 Kaptenite koosolek
 Viinistu 08:55 I grupi hoiatussignaal
12.06.2021 08:00 Kaptenite koosolek
 Eisma 08:55 I grupi hoiatussignaal

 

4.2. Autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerimist .

5.  Klassilipud

5.1. Klass ja lipud

5.1.1 ORC I – numbrilipp nr 1

5.1.2 ORC II  – numbrilipp nr 2

5.1.3 Matkaklass – numbrilipp nr 3

6.  Võistlusala

6.1.Võistlusala on Soome lahe lõunarannik.

6.2. Laevateel peavad võistlevad jahid andma teed reisi- ja kaubalaevadele.

7. Võistlusrajad

7.1 Rada teatatakse kaptenite koosolekul

8. Start

8.1. Võistlussõitude stardid toimuvad RRS 26 järgi.

8.2. Stardiliin on stardilaeval asuva oranži lipu ja stardilaevast vasakule jääva poi vahel.

8.3 Vajadusel lisatakse vastutuule märk koos või ilma offset märgiga, millest teavitatakse hommikusel kaptenite koosolekul.

8.4 Gruppide stardid antakse järjest.

8.5  Start on avatud 15 minutit, hiljem startinud paat märgitakse mittestartinuks (DNS). See muudab RRS reegleid A4 ja A5.

8.6. Paadid, kelle stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma stardialast eemale.

9. Finiš

9.1. Finiš on oranži lipuga poi ja võistluskomitee paadil oleva oranži lipu vahel ja/või kaptenite koosolekul teatatud märkide vahel. Finiši koordinaadid on kirjas võistlusraja kirjelduses www.pohjarannikuregatt.ee/NB

10. Karistused

10.1.RRS 44.1 on muudetud selliselt, et kahe-pöörde karistus on asendatud ühe-pöörde karistusega.

11. Kontrollaeg

11.1. Finiš suletakse 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast. Hiljem finišeerinud jaht märgitakse DNF.

 

12. Protestid

12.1. RRS reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima Võistluskomiteed oma kavatsusest protestida teise paadi vastu vahetult peale seda, kui ta finišeerib või katkestab võistlussõidu. See muudab RRS reeglit 61.1(a).

12.2. Protesti kontrollaeg on 30 minutit alates päeva viimase jahi finišeerimisest.

 

13. Punktiarvestus

13.1. ORC gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.

13.2. Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatakse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks. Regati võidab kõige väiksema ennustuse ja enda sõiduaegade erinevusega jaht.

14. Ohutuseeskirjad

14.1. Võistlejate tähelepanu pööratakse RRS põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad hindama oma võimekust, paadi seisukorda ja olema kindlad, et nad suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita, mis võib tuleneda vee- ja ilmastikuoludest, sh tuule tugevusest.

14.2. Paat, kes katkestab võistlussõidu, peab sellest esimesel võimalusel informeerima Võistluskomiteed.

15. Varustus.

15.1. Purjede kogus jahil võistlussõidu ajal ei ole määratletud.

15.2. Võistluskomiteel on õigus protesti alusel kontrollida jahi standardvarustust.

16. Raadioside

16.1. Võimalusel kasutatakse raadiosidet (VHF kanal nr 11) võistlejatele teadete edastamiseks nii stardis kui ka kogu võistluse jooksul. Stardis teavitatakse valesti startinud jahte.

16.2. Valesti startinud jahtide teavitamise järjekord ei ole heastamise aluseks.

16.3. Raadioside ebaõnnestumine ei ole protesti aluseks. See muudab PRV reeglit 62.1(a)

16.4. Raadioside puudumine ei ole protesti aluseks.

17. Asukoha jälgimine

17.1. Igas võistlevas jahis peab olema üks nutiseade varustatud eStela tarkvaraga, GPS ja andmeside peavad olema sisse lülitatud vähemalt 15 minutit enne hoiatussignaali ja kuni finišeerimiseni.

Tarkvara Android seadmele alla laetav siit

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estela

Tarkvara Apple seadmetele alla laetav siit

https://apps.apple.com/us/app/estela-sailing-tracker/id722427893

17.2. Iga võistlev jaht saab omale isikliku ligipääsu koodi regatibüroost ja/või leiab selle kapteni e-maililt, kui see on eelregistreerimisel kirja saanud.

17.3. võistlussõitude otseülekanded/järelvaatamised on ligipääsetavad

10.06.2021 https://www.estela.co/en/tracking-race/7449/koljunuki-viinistu

11.06.2021 https://www.estela.co/en/tracking-race/7450/viinistu-eisma

12.06.2021 https://www.estela.co/en/tracking-race/7451/eisma-vergi

 

Scroll to Top