Põhjaranniku regatt 2022

Purjetamisjuhised

 

1. REEGLID

  1. Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2021-2024 (RRS), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.

1.2 Kehtivad ka järgmised reeglid:

– IMS Rules;
– ESTLYS ja ORC reeglid;
– X99 OD  klassireeglid;
– World Sailing Avamere Erimäärused, kategooria 4;

1.3 Kell 23.00 – 04.00 on RRS 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidel paatidel kohustuslik.

1.4 Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab RRS reeglit 51, RRS reeglit 52 ei kohaldata.

2.  Teated võistlejatele

2.1. Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadete tahvlile www.pohjarannikuregatt.ee/NB

3. Kaldal antavad signaalid

3.1. Kaldal antavad signaalid heisatakse sadama kontori juures olevasse lipumasti.

3.2. Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik eelolevad sõidud on edasi lükatud. Oodake järgmist informatsiooni.

4. Võistluste ajakava

4.1.

Kuupäev koht, Aeg Tegevus
08.06.2022 Vaba saabumine Vergi sadamasse.
18:00-20:00 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
9.06.2022 07.30 -7:55 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
 Vergi 8:00 Kaptenite koosolek
8:55 I grupi hoiatussignaal
10.06.2022 08:00 Kaptenite koosolek
 Viinistu 08:55 I grupi hoiatussignaal
11.06.2022 08:00 Kaptenite koosolek
 Naissaar 08:55 I grupi hoiatussignaal

 

4.2. Autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerimist .

5.  Klassilipud

5.1. Klass ja lipud

5.1.1 ORC I-II – numbrilipp nr 1

5.1.2 ORC III-IV  – numbrilipp nr 2

5.1.3 Matkaklass – numbrilipp nr 3

6.  Võistlusala

6.1.Võistlusala on Soome lahe lõunarannik.

6.2. Laevateel peavad võistlevad jahid andma teed reisi- ja kaubalaevadele.

7. Võistlusrajad

7.1 Rada teatatakse kaptenite koosolekul

8. Start

8.1. Võistlussõitude stardid toimuvad RRS 26 järgi.

8.2. Stardiliin on stardilaeval asuva oranži lipu ja stardilaevast vasakule jääva poi vahel.

8.3 Vajadusel lisatakse vastutuule märk koos või ilma offset märgiga, millest teavitatakse hommikusel kaptenite koosolekul.

8.4 Gruppide stardid antakse järjest.

8.5  Start on avatud 15 minutit, hiljem startinud paat märgitakse mittestartinuks (DNS). See muudab RRS reegleid A4 ja A5.

8.6. Paadid, kelle stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma stardialast eemale.

9. Finiš

9.1. Finiš on oranži lipuga poi ja võistluskomitee paadil oleva oranži lipu vahel ja/või kaptenite koosolekul teatatud märkide vahel. Finiši koordinaadid on kirjas võistlusraja kirjelduses www.pohjarannikuregatt.ee/NB

10. Karistused

10.1.RRS 44.1 on muudetud selliselt, et kahe-pöörde karistus on asendatud ühe-pöörde karistusega.

11. Kontrollaeg

11.1. Finiš suletakse 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast. Hiljem finišeerinud jaht märgitakse DNF.

 

12. Protestid

12.1. RRS reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima Võistluskomiteed oma kavatsusest protestida teise paadi vastu vahetult peale seda, kui ta finišeerib või katkestab võistlussõidu. See muudab RRS reeglit 61.1(a).

12.2. Protesti kontrollaeg on 30 minutit alates päeva viimase jahi finišeerimisest.

 

13. Punktiarvestus

13.1. ORC gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.

13.2. Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatakse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks. Regati võidab kõige väiksema ennustuse ja enda sõiduaegade erinevusega jaht.

14. Ohutuseeskirjad

14.1. Võistlejate tähelepanu pööratakse RRS põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad hindama oma võimekust, paadi seisukorda ja olema kindlad, et nad suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita, mis võib tuleneda vee- ja ilmastikuoludest, sh tuule tugevusest.

14.2. Paat, kes katkestab võistlussõidu, peab sellest esimesel võimalusel informeerima Võistluskomiteed.

15. Varustus.

15.1. Purjede kogus jahil võistlussõidu ajal ei ole määratletud.

15.2. Võistluskomiteel on õigus protesti alusel kontrollida jahi standardvarustust.

16. Raadioside

16.1. Võimalusel kasutatakse raadiosidet (VHF kanal nr 11) võistlejatele teadete edastamiseks nii stardis kui ka kogu võistluse jooksul. Stardis teavitatakse valesti startinud jahte.

16.2. Valesti startinud jahtide teavitamise järjekord ei ole heastamise aluseks.

16.3. Raadioside ebaõnnestumine ei ole protesti aluseks. See muudab PRV reeglit 62.1(a)

16.4. Raadioside puudumine ei ole protesti aluseks.

17. Asukoha jälgimine

17.1. Igas võistlevas jahis peab olema üks nutiseade varustatud  Sail Insight powered by SAP tarkvaraga tarkvaraga, GPS ja andmeside peavad olema sisse lülitatud vähemalt 15 minutit enne hoiatussignaali ja kuni finišeerimiseni.

Tarkvara Android seadmele alla laetav siit

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sailyachtresearch.sailinsight&hl=et&gl=US

Tarkvara Apple seadmetele alla laetav siit

https://apps.apple.com/us/app/sail-insight-powered-by-sap/id1495355086

17.2. Iga võistlev jaht peab ennast registreerima siin

https://sailinsight30-app.sapsailing.com/G0IZLc40Dqb

17.3. võistlussõitude otseülekanded/järelvaatamised on ligipääsetavad sSAP Sailing Analytics lingil

https://my.sapsailing.com/gwt/Home.html#/event/:eventId=7593f1c4-1681-431f-8c9b-97e3798f063b

 

 

 

Scroll to Top