1. REEGLID

1. Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2017-2020 (RRS), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste
alusel.
1.2 Kehtivad ka järgmised reeglid:
– IMS Rules;
– ESTLYS ja ORC reeglid;
– X99 OD klassireeglid;
– World Sailing Avamere Erimäärused, kategooria 4;
1.3 Kell 23.00 – 04.00 on RRS 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke
vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidel paatidel kohustuslik.
1.4 Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab RRS reeglit
51, RRS reeglit 52 ei kohaldata.

2. Teated võistlejatele
2.1. Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile:
3.06.2020 Lennusadamas sadamakapteni teadetetahvlil
4.06.2020 Viinistu sadamakapteni teadetetahvlil
5.06.2020 Eisma sadamakapteni teadetetahvlil
6.06.2020 Eisma sadamakapteni teadetetahvlil

3. Kaldal antavad signaalid
3.1. Kaldal antavad signaalid heisatakse sadama kontori juures olevasse lipumasti.
3.2. Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik eelolevad sõidud on edasi lükatud. Oodake
järgmist informatsiooni.

4. Võistluste ajakava
4.1.
Kuupäev Aeg Tegevus
03.06.2020 09:00 Kogunemine Lennusadamas pidulikule eskaadrisõidule

09:30 Jahtide pidulik lähetamine Lennusadamast regati stardipaika Viinistul

04.06.2020 09.00 -10.00 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
10:30 Kaptenite koosolek
11:25 I grupi hoiatussignaal
05.06.2020 08:00 Kaptenite koosolek
08:55 I grupi hoiatussignaal
06.06.2020 07:00 Kaptenite koosolek
07:55 I grupi hoiatussignaal
Autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerumist .
4.2. Narva Jõesuu sadamas kehtivad kõikidele veesõidukitele Eesti Vabariigi piiritsooni reeglid.
Sadamasse ei või siseneda ega lahkuda pärast päikseloojangut ja enne päiksetõusu. Piirijoonele ei
tohi minna lähemale kui 20 meetrit. Veesõidukiga sadamast lahkudes tuleb teavitada piirivalvet.

5. Klassilipud
5.1. Klass ja lipud
5.1.1 Matkaklass I grupp – numbrilipp nr 1
5.1.2 ESTLYS, ORC Club, X99, Soolo – II grupp – numbrilipp nr 2

6. Võistlusala
6.1.Võistlusala on Soome lahe lõunarannik.
6.2. Laevateel peavad võistlevad jahid andma teed reisi- ja kaubalaevadele.

7. Võistlusrajad
7.1 Rada teatatakse kaptenite koosolekul
4.6.2020 Viinitsu-RÜA (Söemadal) põhjatooder – SNEGI põhjatooder-Eisma ca 24nm
5.6.2020
Rada 1. – Eisma-Vaindloo saar vasakuga-RÜA (Söemadal) põhjatooder vasakuga-RÜA lõunatooder
vasakuga-Eisma ca 36nm
Rada 2. – Eisma-Vaindloo saar vasakuga – SNEGI põhjatooder vasakuga – SNEGI lõunatooder
vasakuga- Eisma ca 31nm
Rada 3. Eisma – Snegi lõunatooder paremaga- Snegi põhjatooder paremaga – Uhtju saar paremaga –
Uhtju lõunatooder paremaga – Eisma ca 28nm
6.6.2020 Eisma- Narva Jõesuu ca 53nm

8. Start
8.1. Võistlussõitude stardid toimuvad RRS 26 järgi.
8.2. Stardiliin on stardilaeval asuva oranži lipu ja stardilaevast vasakule jääva poi vahel.
8.3 Stardigruppide stardid antakse vähemalt viieteist minutilise intervalliga.
8.4 Start on avatud 15 minutit, hiljem startinud paat märgitakse mittestartinuks (DNS). See muudab
RRS reegleid A4 ja A5.
8.5. Paadid, kelle stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma stardialast eemale.

9. Finiš
9.1. Finiš on oranži lipuga poi ja võistluskomitee paadil oleva oranži lipu vahel või kaldal asuva oranži
lipu ja kaptenite koosolekul teatatud märgi vahel.

10. Karistused
10.1.RRS 44.1 on muudetud selliselt, et kahe-pöörde karistus on asendatud ühe-pöörde karistusega.

11. Kontrollaeg
11.1. Finiš suletakse 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast. Hiljem
finišeerinud jaht märgitakse DNF.

12. Protestid
12.1. RRS reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima Võistluskomiteed
oma kavatsusest protestida teise paadi vastu vahetult peale seda, kui ta finišeerib või katkestab
võistlussõidu. See muudab RRS reeglit 61.1(a).
12.2. Protesti kontrollaeg on 30 minutit alates päeva viimase jahi finišeerimisest.

13. Punktiarvestus
13.1 LYS gruppides peetakse arvestust aeg-ajale meetodi järgi.
13.2. Folkbootidel klassisõit.

14. Ohutuseeskirjad
14.1. Võistlejate tähelepanu pööratakse RRS põhireeglitele 1 ja 4. Eriti peavad võistlejad hindama
oma võimekust, paadi seisukorda ja olema kindlad, et nad suudavad startida ning võistelda ilma
igasuguse riskita, mis võib tuleneda vee- ja ilmastikuoludest, sh tuule tugevusest.
14.2. Paat, kes katkestab võistlussõidu, peab sellest esimesel võimalusel informeerima
Võistluskomiteed.

15. Varustus.
15.1. Purjede kogus jahil võistlussõidu ajal ei ole määratletud.
15.2. Võistluskomiteel on õigus protesti alusel kontrollida jahi standardvarustust.

16. Raadioside
16.1. Võimalusel kasutatakse raadiosidet (VHF kanal nr 11) võistlejatele teadete edastamiseks nii
stardis kui ka kogu võistluse jooksul. Stardis teavitatakse valesti startinud jahte.
16.2 Valesti startinud jahtide teavitamise järjekord ei ole heastamise aluseks.
16.3 Raadioside ebaõnnestumine ei ole protesti aluseks. See muudab PRV reeglit 62.1(a)
16.4 Raadioside puudumine ei ole protesti aluseks.

Scroll to Top